Blog

การศึกษาของญี่ปุ่น

  การศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นที่เน้นหนักในเรื่องความขยันหมั่นเพียรและการตำหนิตนเองรวมไปถึงการเรียนรู้ที่ดี ชาวญี่ปุ่นถูกปลูกฝังว่าการทำงานหนักและความขยันหมั่นเพียรจะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิต โรงเรียนในประเทศญี่ปุ่นจึงอุทิศและเสียสละให้กับการสอนวิชาการ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม และให้กับนักเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อที่จะพัฒนาอุปนิสัยที่ดีและมีเป้าหมายอย่างชัดเจนแน่นอนว่าจะดำเนินการสร้างประชากรของพวกเขาสามารถอ่านออกเขียนได้ทุกคนและปรับตัวให้เข้ากับค่านิยมและวัฒนธรรมประเพณีของสังคมได้ ความสำเร็จทางการศึกษาของญี่ปุ่นจึงอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับมาตรฐานสากล เด็กญี่ปุ่นถูกจัดให้อยู่ในอันดับต้นๆมาโดยตลอด ระบบนี้เป็นผลมาจากการสมัครเข้าเรียนสูง ตลอดจนอัตราการรับนักเรียน ระบบการสอบเข้า (การสอบเอนทรานซ์) โดยเฉพาะในระดับมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลต่อการศึกษาทั้งระบบเป็นอย่างมาก รัฐบาลไม่ได้เป็นผู้สนับสนุนทางการศึกษาแต่เพียงผู้เดียว โรงเรียนเอกชนก็มีส่วนบทบาทที่สำคัญในเรื่องของด้านการศึกษาอย่างแท้จริง รวมถึงโรงเรียนที่อยู่นอกระบบเช่นวิทยาลัยของเอกชนก็เช่นกัน ก็มีบทบาทสำคัญในเรื่องการศึกษาและเป็นส่วนมากในการศึกษา การศึกษาที่นี่ก็ยังสอนเรื่องของวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่สอนให้เคารพต่อสังคมและมีการสร้างแรงจูงใจให้อยู่รวมเป็นกลุ่มโดยให้รางวัลเป็นกลุ่มมากกว่าจะให้รางวัลเป็นบุคคลแน่นอนว่า ซึ่งถือว่า การศึกษาในดินแดนปลาดิบมีความลงตัวมากที่สุดในเรื่องของการศึกษาที่เน้นคุณภาพ ทัศนคติที่ดีต่อครูผู้สอนที่ยอมเสียสละเพื่อให้เด็กของพวกเขาได้รับการอบรมทั้งทางวิชาการที่เป็นเลิศและควบคู่ไปกับวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวญี่ปุ่นอย่างแน่แท้    

นายกญี่ปุ่นพบหารือกับรองประธานาธิบดีสหรัฐ

ชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรี ของญี่ปุ่น และรองประธานาธิบดี ไมก์ เพนซ์ ของอเมริกา ได้พูดคุยกันเห็นพ้องด้วยกับเรื่องราวความสำคัญเรื่องที่จีนจะต้องมีบทบาทที่สำคัญในการรับมือภัยที่คุกคามของเกาหลีเหนือที่มีเพิ่มมากขั้น  รองประธานาธิบดีอเมริกาได้เดินทางจากเกาหลีใต้มายังที่ญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 18 เมษายนที่ผ่านมาได้รับประทานอาหารกลางวันกับผู้นำญี่ปุ่นที่ทำเนียบนายกรัฐมนตรีที่ประเทศญี่ปุ่น โดยร่วมรับประทานอาหารกับรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นและรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นนายฟุมิโอะ คิชิดะ นายฮิโระชิเงะ เซะโก ตามลำดับและ นายวิลเบอร์ รอสส์ รัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐ ชินโซ อาเบะ ผู้นำของญี่ปุ่นได้กล่าวแสดงถึงความแข็งแกร่งของความเป็นชาติพันธมิตรระหว่างประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา ให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าในช่วงเวลานี้ที่สถานการณ์ของเกาหลีเหนือที่กำลังยากลำบากขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้ยังเน้นความจำเป็นที่จะต้องกดดันเกาหลีเหนือต่อไปเพื่อที่ให้เกาหลีเหนือยินยอมหรือจะหารืออย่างจริงจัง นายกรัฐมนตรีอะเบะได้กล่าวว่า ญี่ปุ่นพร้อมยินดีกับจุดยืนของรัฐบาลสหรัฐที่นำโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งพิจารณาทุกอย่างแล้ว แทนที่จะดำเนินนโยบายอดกลั้นในเชิงยุทธศาสตร์ต่อไป ทางด้านนายไมก์ เพนซ์ ได้ตอบว่าสหรัฐมุ่งมั่นจะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับญี่ปุ่นและชาติพันธมิตรอื่น ๆ เพื่อให้เกิดสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค ผู้นำญี่ปุ่นและรองประธานาธิบดีสหรัฐยืนยันร่วมกันอีกครั้งถึงความจำเป็นในการเสริมความเป็นพันธมิตรระหว่างสองชาติ ผ่านการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในประเด็นความมั่นคงปลอดภัยและเศรษฐกิจ ทั้งสองยังเห็นพ้องกันด้วยถึงความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มความพยายามเรียกร้องให้จีนใช้อิทธิพลที่จีนมีต่อเกาหลีเหนือ เนื่องจากภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือได้มาถึงขั้นใหม่แล้ว

ญี่ปุ่น ยังไม่หยุดพัฒนา

   ถือว่าเป็นประเทศที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สำหรับประเทศญี่ปุ่น ที่ตอนนี้กำลังพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยตอนนี้รัฐบาลกำลังเร่งที่จะพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกให้ได้ภายในปี 2018  โดยตอนนี้รัฐบาลเตรียมพร้อมที่จะร่างกฏหมายและข้อบังคับต่างๆ ให้นักลงทุนญี่ปุ่นและนักลงทุนชาวต่างชาติ สามารถที่จะเข้ามาลงทุนได้พร้อมเงื่อนไขที่เปิดกว้างยิ่งขึ้น โดยนโยบายแรกที่น่าจะทำก่อนและเร็วที่สุดคือการเปิดสินค้าปลอดภาษีในพื้นที่ตรวจคนเข้าเมือง  ซึ่งจะทำให้ทั้งคนญี่ปุ่นเองและคนต่างชาติสามารถซื้อสินค้าปลอดภาษีได้เลย นับตั้งแต่ลงมาที่สนามบิน   ซึ่งหลักการนี้เชื่อว่านักท่องเที่ยวน่าจะเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก  นอกจากการท่องเที่ยวแล้วญี่ปุ่นยังจะมีการพัฒาทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง โดยตอนนี้มีโครงการที่จะพัฒนาด้านอวกาศ หลังจากที่สเหรัฐอเมริกา รัสเซีย และ ประเทศจีน ต่างมีการพัฒนาทางด้านี้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ญี่ปุ่นได้ตระหนักถึงความสำคัญตรงจุดนี้ ทำให้เริ่มที่จะศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งต้องดูในอนาคตญี่ปุ่นจะสามารถทำได้ดีขนาดไหน และสำหรับการพัฒนาที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือทางด้านกองทัพ ด้วยการขยายอำนาจจากจีนทำให้ญี่ปุ่นอยู่เฉยๆไม่ได้ โดยตอนนี้ทำการแก้กฏหมายให้สามารถส่งทหารเข้าร่วมรบนอกประเทศได้แล้ว หลังจากที่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นมีข้อจำกัดด้านทหารหลังแพ้สงคราม ซึ่งตอนนี้ญี่ปุ่นก็จะสามารถพัฬนาอุตสาหกรรมอาวุธได้อย่างไม่จำกัดเพื่อที่จะรองรับในการเกิดสงครามได้ โดยตอนนี้กำลังสร้างความร่วมมือด้านการทหารกับประเทศต่างๆอยู่ เพื่อที่จะรองรับสภานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

ปัญหาใหญ่ของมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นในปี 2018

    ประเทศญี่ปุ่น ถือว่าเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับทางด้านการศึกษาอย่างมาก และก็ได้รับการยอมรับว่าพัฒนาด้านการศึกษาได้อย่างยอดเยี่ยม สำหรับในปี 2018 ที่จะถึงนี้ มหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะเนื่องจากนักศึกษาต้องการที่จะเข้ามหาวิทยาลัยที่ตัวเองต้องการมากกว่า ทำให้มหาวิทยาลัยใหญ่ๆและมีชื่อเสียงจะมีคนเข้าสอบแข่งกันเป็นจำนวนมาก แต่ตรงกันข้ามกับมหาวิทยาลัยอื่นๆที่อาจจะขาดแคลนนักศึกษา เพราะเนื่องจากนักศึกษาเลือกที่จะเข้ามหาวิทยาลัยใหญ่ๆหมด จริงๆแล้วในญี่ปุ่น การเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยไม่ใช่เรื่องยาก แต่สิ่งที่ยากคือการจะเข้ามหาวิทยาลัยดังๆ ตามที่ตัวเองอยาก มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นมีให้เลือกมากมาย ตามข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ข้อมูลว่า ณ ปี 2015 ญี่ปุ่นมีมหาวิทยาลัยทั้งหมด 779 แห่ง เมื่อแยกจำนวนตามประเภท ได้แก่ มหาวิทยาลัยแห่งชาติของภาครัฐ 86 แห่ง มหาวิทยาลัยท้องถิ่นของรัฐ 89 แห่ง และ มหาวิทยาลัยเอกชน 604 แห่ง สามจังหวัดที่มีมากที่สุด ได้แก่ อันดับ 1 กรุงโตเกียว จำนวน 137 แห่ง (แห่งชาติ 12, ท้องถิ่น 2, เอกชน 123)  อันดับ 2Read More

ญี่ปุ่น ผ่านกฏหมายกาสิโนแล้ว

   รัฐบาลญี่ปุ่นผลักดันกฎหมายอนุญาตให้เปิดบ่อนการพนัน หรือ กาสิโน จนผ่านที่ประชุมรัฐสภาได้สำเร็จ ท่ามกลางการคัดค้านของฝ่ายค้าน และท้าทายเสียงวิจารณ์จากสังคม นักวิชาการทั้งหลาย ที่ว่าจะทำให้เกิดปัญหาสังคมจากการพนัน กฎหมายการพนันได้รับการลงมติรับรองจากวุฒิสภาของญี่ปุ่นเมื่อเช้าตรู่วันที่ 15 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยได้รับการสนับสนุนจากพรรคเสรีประชาธิปไตย หรือ LDP แกนนำรัฐบาลญี่ปุ่นที่มีเสียงมากที่สุด และพรรคนิปปอน อิชิน ซึ่งเป็นฝ่ายค้าน ขณะที่พรรคฝ่ายค้าน 4 พรรครวมตัวคัดค้าน ส่วนพรรคโคเมอิโตะ ซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลที่ยึดหลักทางศาสนาให้สมาชิก ฟรีโหวต ได้ตามความเห็นส่วนตัว กฎหมายการพนันนี้ถูกผลักดันอย่างเร่งด่วนจนผ่านสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 6 ธันวาคม และส่งต่อให้วุฒิสภาพิจารณา ก่อนที่จะได้รับกานอนุมัติไปในที่สุด   อย่างไรก็ตาม วุฒิสภาได้เพิ่มเติมรายละเอียดของกฎหมายนี้ กำหนดให้รัฐบาลต้องออกกฎหมายลูกเกี่ยวกับมาตรฐานของ รีสอร์ตการพนันครบวงจร ภายใน 1 ปี รวมทั้งมาตรการป้องการการเสพติดการพนันด้วย นอกจากนี้ ยังจะต้องมีการทบทวนผลกระทบของกฎหมายเมื่อครบ 5 ปีด้วย ทั้งนี้ ญี่ปุ่นไม่เคยอนุญาตให้มีบ่อนการพนันอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาก่อน ยกเว้นการแข่งม้า และ ตู้ปาจิงโกะ รวมทั้งสลากกินแบ่งต่างๆ ซึ่งมีรูปแบบใกล้เคียงการพนัน   กฎหมายนี้จะอนุญาตให้สามารถเปิดบ่อนการพนัน หรือ กาสิโน ได้ในประเทศญี่ปุ่น หากแต่ไม่ใช่บ่อนแบบเดี่ยวๆ แต่ต้องเป็นRead More

ช็อปกระจายที่ญี่ปุ่น

     รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมจัดตั้งร้านค้าปลอดภาษีที่บริเวณพื้นที่หน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองในสนามบินของประเทศญี่ปุ่น โดยผู้โดยสารสามารถซื้อสินค้าได้ทันทีหลังลงจากเครื่องบินทันที  ทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศญี่ปุ่นจะสามารถช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีได้ทันที  โดยรัฐบาลญี่ปุ่นมีโครงการที่จะแก้ไขกฎระเบียบให้ตั้งร้านค้าปลอดภาษีที่สนามบินในพื้นที่ด้านหน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองได้   นอกจากนี้ยังจะอนุญาตให้ชาวญี่ปุ่นที่เดินทางกลับประเทศสามารถซื้อสินค้าปลอดภาษีได้เหมือนกับนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยเรียกว่าเป็นนโยบายกระตุ้นนักท่องเที่ยวซึ่งน่าจะทำให้มีคนมาท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมากขึ้น ปกติแล้วร้านค้าปลอดภาษีที่สนามบินในประเทศญี่ปุ่นจะตั้งอยู่ในพื้นที่ขาออก เพื่อบริการนักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางออกนอกประเทศ โดยต้องซื้อสินค้าและนำออกไปใช้นอกประเทศญี่ปุ่น แต่รัฐบาลญี่ปุ่นจะเปิดทางให้ตั้งร้านค้าปลอดภาษีในพื้นที่ขาเข้าได้ด้วย โดยการทำแบบนี้ก็จะทำให้ทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่น และคนญี่ปุ่นเองก็จะสามารถเข้าไปช็อปปิ้งได้เหมือนกัน ทำให้เกิดกำลังซื้อที่มากขึ้น  โดยร้านค้าปลอดภาษีที่สนามบินในญี่ปุ่นนี้ยังจะให้สิทธิ์ทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวญี่ปุ่น ซื้อสินค้าที่ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสุราและยาสูบ รวมถึงสินค้าประเภทอื่นๆ โดยสามารถซื้อสุราได้ 3ขวด และบุหรี่ไม่เกิน 200 ม้วน โดยรัฐบาลญี่ปุ่นจะเสนอปรับปรุงมาตรการเกี่ยวกับสินค้าปลอดภาษีและการปฏิรูประบบภาษีเข้าสู่การพิจารณาในเดือนมกราคมนี้ โดยตั้งเป้าจะให้มีผลบังคับใช้ในช่วงปี 2017 นี้  ซึ่งคาดว่าน่าจะเริ่มในช่วปลายปีของปี 2017 นี้แน่นอน

อาเบะ เก้าอี้มั่นคงสุดๆ

        นายกรัฐมนตรีชินโซ อะเบะแห่งญี่ปุ่นจะดำรงตำแหน่งผู้นำญี่ปุ่นเป็นปีที่ 5 ในปีนี้ ฐานการเมืองที่แข็งแกร่งทำให้เส้นทางการเมืองของนายอะเบะแทบจะไร้ขวากหนาม และขึ้นแท่นนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในตำแหน่งยาวนานที่สุดคนหนึ่งของประเทศ หลังจากเข้าสู่ช่วงปี 2017  นายกรัฐมนตรีชินโซ อะเบะ ระบุว่าเขาไม่มีความคิดที่จะยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ สะท้อนความมั่นใจในฐานเสียงอันเข้มแข็งของพรรครัฐบาล ที่ยึดเสียงเสียงข้างมากทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา และช่วยให้รัฐบาลของเขาผลักดันร่างกฎหมายต่างๆ ที่มีข้อโต้แย้งทั้งการแก้ไขชุดกฎหมายความมั่นคง และกฎหมายอนุญาตให้สร้างบ่อนกาสิโนจนผ่านรัฐสภาได้สมใจหมาย เพราะสามารถควบคุมเสียงในสภาได้ทั้งหมด ผู้เชี่ยวชาญของสถานีโทรทัศน์ชื่อดังของประเทศญี่ปุ่น NHK วิเคราะห์ว่า ความท้าทายสำคัญที่สุดสำหรับรัฐบาลอะเบะในปีนี้ คือ จะสามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีกับสหรัฐได้หรือไม่ หลังจากที่อเมริกาได้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยนายโดนัลด์ ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ ทำให้ความสัมพันธ์กับสหรัฐจะมีผลสำคัญต่ออีกหลายเรื่อง เช่น การรับมือกับการขยายแสนยานุภาพทางทะเลของจีน ในเรื่องของทะเลจีนใต้ รวมทั้งความสัมพันธ์กับรัสเซีย และโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ  โดยนายกอะเบะหวังที่จะจัดการประชุมสุดยอดญี่ปุ่น-สหรัฐหลังจากที่นายทรัมป์เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี อย่างไรก็ตาม นโยบายของนายทรัมป์ด้านการต่างประเทศ ความมั่นคง และเศรษฐกิจยังมีความในเรื่องของรายละเอียดที่ไม่แน่นอน นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยังต้องหยั่งเชิงด้วยว่านายทรัมป์จะเดินตามรอยรัฐบาลของประธานาธิบดีบารัค โอบามาหรือไม่ ในการยืนยันว่าหมู่เกาะเซ็งกะกุในจังหวัดโอกินาวานั้นอยู่ในข่ายของสนธิสัญญาความมั่นคงระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐ ซึ่งนับเป็นเรื่องสำคัญยิ่งในช่วงที่เรือของจีนแล่นเข้ามาในน่านน้ำอาณาเขตของญี่ปุ่นใกล้หมู่เกาะนี้แทบจะเป็นประจำ แต่สำหรับอาเบะแล้ว ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของเขาถือว่ามั่นคงสุดๆ  

นักท่องเที่ยวเยือนญี่ปุ่นทำสถิติสูงสุด 24 ล้านคน

   จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทำสถิติสูงสุด 24 ล้านคน และสำหรับท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางเยือนญี่ปุ่นมากกว่า 8แสนคน ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา กระทรวงที่ดิน สาธารณูปโภค คมนาคม และการท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น เปิดเผยว่าญี่ปุ่นมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงเป็นประวัติการณ์ที่ประมาณ 24,030,000 คนเมื่อปีที่แล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.8 หรือกว่า 4,300,000 คน จากสถิติที่ทำไว้ก่อนหน้าเมื่อปีก่อนหน้าหน้านี้ สำหรับจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจาก เที่ยวบินและเรือสำราญจากประเทศต่าง ๆ ในเอเชียมีจำนวนมากขึ้น รวมทั้งการผ่อนปรนกฎเกณฑ์ด้านวีซ่าและศุลกากร โดยถ้ามองไปถึงรายละเอียดเบื้องลึก นักท่องเที่ยวจีนยังครองแชมป์มาเยือนญี่ปุ่นมากเป็นอันดับที่ 1 กว่า5,945,500 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.0 ตามมาด้วยชาวเกาหลีใต้,ไต้หวัน ฮ่องกง และสหรัฐอเมริกา ส่วนนักท่องเที่ยวไทยเดินทางมายังญี่ปุ่นมากเป็นอันดับที่ 6 กว่า805,100 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.5 โดยสถิตินี้นับถึงเดือนพฤศจิกายนในปี 2016    สำหรับการท่องเที่ยวญี่ปุ่นในปีนี้ได้รับผลกระทบเล็กน้อยจากค่าเงินเยนที่แพงขึ้น และการที่เศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลง และเหตุแผ่นดินไหวที่จังหวัดคุมะโมโต แต่อัตราการเติบโตที่สูงกว่าร้อยละ 21 ยังถือว่าสูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้  รัฐบาลญี่ปุ่นมีเป้าจะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เป็น 40 ล้านคนภายในปีRead More