ปราสาทนิโจ

ปราสาทนิโจ

ปราสาทนิโจ เป็นปราสาทเก่าแก่แห่งหนึ่งตั้งอยู่ที่ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น โดยตัวปราสาทสร้างในแบบสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นที่งดงาม ภายในประกอบด้วยอาคาร สถาปัตยกรรม สวนอุทยานบนเนื้อที่ 275,000 ตารางเมตร และพื้นที่ของอาคารปราสาททั้งหมด 8,000 ตารางเมตร ปราสาทแห่งนี้ก่อสร้างขึ้นราวปี พ.ศ. 2144 ในยุคสมัยโชกุน โทะกุงะวะ ซึ่งเป็นโชกุรคนแรกของญี่ปุ่นได้ก่อสร้างเพื่อใช้เป็นที่พำนักของโชกุนในตระกูลโทะกุงะวะ โดยมีการสร้างป้อมปราการที่เรียงตัวเป็นรูปวงแหวนสองชั้น โดยแต่ละชั้นแบ่งเป็นกำแพงและมีคูน้ำล้อมรอบเพื่อป้องกันศัตรู นอกจากนี้ยังมีกำแพงอีกชั้นล้อมรอบพระราชวังนิโนะซึ่งอยู่ส่วนกลางของพื้นที่ปราสาท

ในช่วงปี พ.ศ. 2293 ป้อมปราการส่วนกลางถูกฟ้าผ่าและเกิดไฟไหม้รุนแรง โดยตัวปราสาทก็เริ่มเสื่อมสภาพลงจนกระทั่งในปี พ.ศ. 2331 ปราสาทถูกเพลิงไหม้เสียหายเกือบทั้งหมดและตัวปราสาทตัวถูกทิ้งร้างจนถึงปี พ.ศ. 2405 ทายาทของตระกูล โทะกุงะวะ ได้ทำการบูรณะปราสาทแห่งนี้ขึ้นใหม่อีกครั้งและในปี พ.ศ. 2410 โทะกุงะวะ โยะชิโนะบุ ได้มอบปราสาทนิโจให้แก่รัฐบาลญี่ปุ่น และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติของประเทศในปี พ.ศ. 2482 นับแต่นั้นและเปิดให้ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมความงามของปราสาท

ภายในปราสาทนอกจากมีป้อมปราการที่ล้อมรอบปราสาทถึง 2 ชั้นแล้ว ยังมีสวนอุทยานที่สวยงามประกอบด้วยสวนซากุระ สวนบ๊วย รวมถึงมีสระน้ำภายในอุทยานซึ่งอุทยานนั้นถูกออกแบบอย่างงดงามโดย โคะโบะริ เอ็นชู ผู้ออกแบบสวนที่มีชื่อเสียงมากในสมัยนั้น ปัจจุบันปราสาทนิโจจัดว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้คนมาเยือนเป็นอันดับต้นๆของเมืองเกียวโต

No Comments