ภูเขาไฟฟูจิ

ภูเขาไฟฟูจิ

ภูเขาไฟฟูจิ เป็นภูเขาไฟขนาดใหญ่ประเภทกรวยสลับชั้น ตั้งอยู่ที่ จังหวัดชิซุโอะกะ และ จังหวัดยะมะนะชิ ไปทางตะวันตกของเมืองโตเกียว เป็นภูเขาไฟที่สวยงามของสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น โดยมีความสูงราว 3,776 เมตร ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับและสงบมานานกว่า 310 ปี โดยปะทุครั้งล่าสุดเมื่อปี 1707 ในยุคสมัยเอะโดะ แม้ว่าฟูจิจะเป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับแต่นักวิทยาศาสตร์ระบุว่าภูเขาไฟลูกนี้มีโอกาสปะทุต่ำ ภูเขาไฟแห่งนี้จัดว่าเป็นภูเขาไฟที่มีความสวยงามมากจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี 2013

ภูเขาไฟฟูจิ หรือชาวญี่ปุ่นเรียกว่า ฟูจิซัง ภูเขาไฟที่มีทัศนียภาพที่งดงามบริเวณโดยรอบที่ประกอบด้วย ทะเลสาบที่สวยงาม 5 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติฟุจิ-ฮะโกะเนะ-อิซุ – น้ำตกชิระอิโตะ ภูเขาไฟฟูจิสามารถมองเห็นได้จากเมืองโตเกียวหากมีอากาศแจ่มใสท้องฟ้าเปิดรวมถึงสามารถมองเห็นได้จากมุมสูง เช่น บนเครื่องบิน ในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ฟูจิจะมีหิมะปกคลุมเกือบตลอดปี มีหิมะมากที่สุดในช่วงฤดูหนาว และช่วงที่ทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดคือช่วงฤดูใบไม้ผลิจะมองเห็นทัศนียภาพโดยรอบที่งดงามมาก

ภูเขาไฟฟูจิ นอกจากมีความงดงามตามธรรมชาติแล้ว ภูเขาไฟเองยังเป็นตัวแทนและสัญลักษณ์ของความเชื่อทางวัฒนธรรมญี่ปุ่นมาแต่โบราณ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ภาพเขียน ศิลปะต่างๆที่มักกล่าวถึงภูเขาไฟฟูจิอีกด้วย ซึ่งจุดเด่นและความงดงามทำให้ภูเขาไฟแห่งนี้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมจำนวนมากในแต่ละปี โดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม้ผลิ

No Comments