วัดเซ็นโซ

วัดเซ็นโซ

วัดเซ็นโซ เป็นสถานที่แห่งหนึ่งตั้งอยู่ในเขตไทโต กรุงโตเกียว เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญและประวัติศาสตร์มายาวนานและเป็นวัดที่มีเทศกาลใหญ่ที่สุดและยอดนิยมที่สุดของโตเกียว ซึ่งจุดเด่นของวัดแห่งนี้คือสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของวัด โดยตัววัดมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติจำนวนมากเดินทางมาเที่ยวยังวัดแห่งนี้กว่า 2 – 3 ล้านคนต่อปี

วัดเซ็นโซ เริ่มก่อสร้างขึ้นราวปี พ.ศ. 628 ตามคำบอกเล่าทางประวัติศาสตร์ว่า มี 2 พี่น้องที่เป็นชาวประมงออกหาปลาทุกวันริมทะเล วันหนึ่งปรากฏว่าพวกเขาหาปลาไม่ได้เลยสักตัว พวกเขาจึงขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้จับปลาได้เพื่อทำอาหารเย็น เมื่อพวกเขาเหวี่ยงแหล่งน้ำปรากฏว่าสิ่งที่ได้มาคือ พระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำสูง 5 นิ้วพวกเขาจึงนำพระพุทธรูปนี้ให้แก่หัวหน้าหมู่บ้าน ต่อมาชาวบ้านจึงร่วมมือกันสร้างวัดเล็กๆประจำหมู่บ้านเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์ กราบไหว้ของชาวบ้านและเหล่าซามูไรที่เดินทางมายังหมู่บ้านแห่งนี้ ต่อมาเริ่มมีการก่อสร้างวัดเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 645 โดยมีการต่อเติมและเพิ่มพื้นที่ของวัดให้กว้างขึ้น ตามความเชื่อบอกเล่าว่า เจ้าแม่กวนอิม มีความศักดิ์สิทธิ์มากหากใครมาขอพรก็จะสมหวังตามคำขอและข่าวแพร่ออกไปในหมู่โชกุนและซามูไร ทำให้เดินทางมากราบไหว้จำนวนมากจนทำให้วัดมีการขยายพื้นที่มากขึ้น วัดได้มีการบูรณะครั้งใหญ่หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 จากพื้นที่อาคารส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายจากระเบิด

โดยวัดเซ็นโซนั้นจัดว่าเป็นจุดเด่นแห่งหนึ่งของโตเกียวมีความเชื่อในเรื่องของเลข 5 โดยตู้บริจาคบำรุงวัดซึ่งมักมีคนบริจาคเงินโดยยึดเลข 5 เช่น 5 เยน 50 เยน 500 เยน ตามความเชื่อเลข 5 ว่าหมายถึงจะได้กลับมาที่นี่อีกครั้ง

No Comments