วัดคิงกะกุ

วัดคิงกะกุ

วัดคิงกะกุ หรือ วัดโระกุอง หรือเรียกสั้นๆว่า วัดทอง เป็นวัดที่สวยงามและมีความสำคัญมากอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ที่ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น วัดแห่งนี้ถูกเรียกว่า วัดทอง เนื่องจากศาลาชะริเด็ง มีที่ทองทั้งหลังซึ่งเป็นจุดเด่นของวัด วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นราวปี พ.ศ. 1940 ในยุคสมัยโชกุน สร้างโดยโชกุนอะชิกะงะ โยะชิมิสึ บุตรชายคนที่ 3 ของตระกูลอะชิกะงะ โดยใช้เป็นที่พำนักของตระกูลในสมัยนั้น ต่อมาบุตรชายของ โยะชิมิสึ ได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่แห่งนี้เป็นวัดนิกายเซน ซึ่งต่อมาวัดถูกเผาทำลายในสงครามโอนิง ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวก็ถูกทิ้งร้างจนกระทั่งสงครามสิ้นสุดลง และหลายชายของ โยะชิมิสึ ได้มีการสร้างศาลาแห่งนี้ขึ้นใหม่และตั้งชื่อว่า วัดคิงกะกุ

วัดคิงกะกุ เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามของเมืองเกียวโต ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นนอกจากนี้แล้ววัดแห่งนี้ยังเป็นที่รู้จักจากสถานที่ที่เป็นฉากหนึ่งของการ์ตูนเรื่อง อิคิวซัง จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อของนักท่องเที่ยวว่า วัดอิคิวซัง ซึ่งภายในศาลาทองเป็นที่เก็บของสิ่งของล้ำค่า ของโบราณในสมัยนั้น และบนยอดหลังคายังมีรูปหล่อทองคำเป็นรูปนกโฮโอ ตัวศาลาติดด้วยทองคำบริสุทธิ์อย่างสวยงาม ซึ่งศาลาทองนี้ตั้งอยู่ริมสระน้ำ รวมถึงโอบล้อมด้วยป่าไม้ที่งดงาม ซึ่งในปี พ.ศ. 2493 เกิดเหตุการณ์วางเพลิงเผาทำลายศาลาทองโดยพระรูปหนึ่ง ซึ่งศาลาทองก็สร้างขึ้นใหม่อีกครั้งในปี พ.ศ. 2498 อย่างที่เห็นในปัจจุบัน โดยในปี พ.ศ. 2537 วัดคิงกะกุได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกแห่งนี้ของเมืองเกียวโต

No Comments