ศาลเจ้าฟุชิมิอินะริ

ศาลเจ้าฟุชิมิอินะริ

ศาลเจ้าฟุชิมิอินะริ หรือ ศาลจิ้งจอกแดง หรือ วัดเสาแดง เป็นศาลเจ้าชินโตขนาดใหญ่และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ที่เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ศาลเจ้าแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่เคารพนับถือเทพเจ้าอินะริ หรือ เทพเจ้าจิ้งจอกแดง ตัวศาลตั้งอยู่บนพื้นที่เชิงเขาสูงประมาณ 233 เมตร ศาลเจ้าฟุชิมิอินะริ  อยู่สร้างขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 1508 โดยจักรพรรดิมุระกะมิ  ทรงบัญชาให้มีการขึ้นบัญชีเหตุการณ์สำคัญของเทพารักษ์แผ่นดิน ซึ่งในบัญชีนี้ ในขั้นต้นกล่าวถึงศาลเจ้า 16 แห่ง ซึ่งศาลเจ้าฟุชิมิอินะริ ก็เป็นหนึ่งในนั้น จึงมีการใช้พื้นที่ดังกล่าวสร้างเป็นศาลเทพเจ้าจิ้งจอกขึ้นมา ตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่นในสมัยนั้น เทพเจ้าอินะริ เป็นเทพเจ้าแห่งกสิกรรม ที่ช่วยในเรื่องของการส่งเสริมด้านความเจริญทั้งในการงานและการค้า กิจการต่างๆ รวมถึงการอุปถัมภ์ค้ำชู ซึ่งชาวญี่ปุ่นเองก็นับถือตามความเชื่อดังกล่าวมาแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเส้นทางเดินเข้าศาลนั้นจะมีเส้นทางที่เรียกว่า โทริอิ ซึ่งเป็นเสาสีแดงคาดดำด้านข้างเรียงรายตามทางเดินไปยังตัวศาลเทพเจ้า และถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น และเป็นสถานที่สำคัญเป็นที่นับถือมากแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโต สำหรับเทพเจ้าอินารินั้นสามารถพบได้ตามศาลเทพเจ้าทั่วไปทั้งในเมืองเกียวโต และพื้นที่อื่นๆของประเทศ โดยศาลเจ้าฟุชิมิอินะริ เป็นศาลที่ใหญ่ที่สุด ปัจจุบันมีศาลเทพเจ้าอินาริมากกว่า 36,000 แห่งทั่วญี่ปุ่น

No Comments