มารยาทของชาวญี่ปุ่นที่นักท่องเที่ยวไม่ควรมองข้าม

มารยาทของชาวญี่ปุ่นที่นักท่องเที่ยวไม่ควรมองข้าม

ประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าไปเที่ยว เนื่องจากวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม โดดเด่น ในแต่ละปีจึงมีนักท่องเที่ยวในประเทศต่างๆเข้าไปท่องเที่ยวจำนวนมาก ต้องบอกว่ากฏระเบียบของแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน ซึ่งในญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งที่มีระเบียบอย่างมาก นี่คือสิ่งที่นักท่องเที่ยวควรคำนึงถึงข้อบังคับและกฏระเบียบต่างๆเมื่อเยือนประเทศญี่ปุ่น

– การเข้าแถว ถือเป็นมารยาทที่คนญี่ปุ่นเคร่งครัดมากการเข้าแถวคือมารยาททางสังคมไม่ว่าจะเป็นารซื้อสิ้นค้า การเข้าห้องน้ำสาธารณะ หรือแม้แต่การขึ้นรถไฟฟ้าซึ่งทุกคนต้องเข้าแถวไม่ว่าจะรอนานแค่ไหน ฉะนั้นนักท่องเที่ยวควรคำนึงถึงข้อนี้ให้มาก ไม่เช่นนั้นจะถูกสายตามองเป็นตาเดียว

– การขึ้นรถไฟฟ้าสาธารณะ เป็นมารยาทที่ต้องคำนึง สำหรับคนไทยจะมีการลุกให้คนชรา ผู้หญิงท้อง และเด็กให้นั่ง แต่รถไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นนั้นจะมีที่นั่งสำหรับคนพิการ ผู้หญิงท้อง เด็ก คนชราให้นั่งอยู่แล้วและจะไม่มีใครไปนั่งในที่ดังกล่าวไม่งั้นจะถูกมองเป็นตาเดียวกัน รวมถึงห้ามส่งเสียงดังนั่นถือว่าเป็นการรบกวนผู้โดยสารคนอื่นๆ

– การทานอาหาร ไม่ว่าจะซื้อจากซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือร้านข้างทาง ควรทานให้หมดที่ร้านห้ามเดินกิน ซึ่งในญี่ปุ่นไม่มีเก้าอี้ข้างทางหรือถังขยะ ดังนั้นหากทานแล้วควรทานให้หมดและนำขยะติดตัวไว้ทิ้งที่บ้านพัก

– การรอข้ามถนน บริเวณริมทางนั้นมีสัญญาณและเส้นขีดไว้ ซึ่งชาวญี่ปุ่นนั้นก็ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดดังนั้นหากนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังญี่ปุ่นโดยเฉพาะเมืองใหญ่ ควรศึกษาเรื่องการรอข้ามถนนด้วย เพราะหากไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกมองเป็นตาเดียวเช่นกัน

No Comments