ญี่ปุ่น ยังไม่หยุดพัฒนา

ญี่ปุ่น ยังไม่หยุดพัฒนา

   ถือว่าเป็นประเทศที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สำหรับประเทศญี่ปุ่น ที่ตอนนี้กำลังพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยตอนนี้รัฐบาลกำลังเร่งที่จะพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกให้ได้ภายในปี 2018  โดยตอนนี้รัฐบาลเตรียมพร้อมที่จะร่างกฏหมายและข้อบังคับต่างๆ ให้นักลงทุนญี่ปุ่นและนักลงทุนชาวต่างชาติ สามารถที่จะเข้ามาลงทุนได้พร้อมเงื่อนไขที่เปิดกว้างยิ่งขึ้น โดยนโยบายแรกที่น่าจะทำก่อนและเร็วที่สุดคือการเปิดสินค้าปลอดภาษีในพื้นที่ตรวจคนเข้าเมือง  ซึ่งจะทำให้ทั้งคนญี่ปุ่นเองและคนต่างชาติสามารถซื้อสินค้าปลอดภาษีได้เลย นับตั้งแต่ลงมาที่สนามบิน   ซึ่งหลักการนี้เชื่อว่านักท่องเที่ยวน่าจะเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก  นอกจากการท่องเที่ยวแล้วญี่ปุ่นยังจะมีการพัฒาทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง โดยตอนนี้มีโครงการที่จะพัฒนาด้านอวกาศ หลังจากที่สเหรัฐอเมริกา รัสเซีย และ ประเทศจีน ต่างมีการพัฒนาทางด้านี้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ญี่ปุ่นได้ตระหนักถึงความสำคัญตรงจุดนี้ ทำให้เริ่มที่จะศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งต้องดูในอนาคตญี่ปุ่นจะสามารถทำได้ดีขนาดไหน และสำหรับการพัฒนาที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือทางด้านกองทัพ ด้วยการขยายอำนาจจากจีนทำให้ญี่ปุ่นอยู่เฉยๆไม่ได้ โดยตอนนี้ทำการแก้กฏหมายให้สามารถส่งทหารเข้าร่วมรบนอกประเทศได้แล้ว หลังจากที่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นมีข้อจำกัดด้านทหารหลังแพ้สงคราม ซึ่งตอนนี้ญี่ปุ่นก็จะสามารถพัฬนาอุตสาหกรรมอาวุธได้อย่างไม่จำกัดเพื่อที่จะรองรับในการเกิดสงครามได้ โดยตอนนี้กำลังสร้างความร่วมมือด้านการทหารกับประเทศต่างๆอยู่ เพื่อที่จะรองรับสภานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

No Comments