ปัญหาใหญ่ของมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นในปี 2018

ปัญหาใหญ่ของมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นในปี 2018

    ประเทศญี่ปุ่น ถือว่าเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับทางด้านการศึกษาอย่างมาก และก็ได้รับการยอมรับว่าพัฒนาด้านการศึกษาได้อย่างยอดเยี่ยม สำหรับในปี 2018 ที่จะถึงนี้ มหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะเนื่องจากนักศึกษาต้องการที่จะเข้ามหาวิทยาลัยที่ตัวเองต้องการมากกว่า ทำให้มหาวิทยาลัยใหญ่ๆและมีชื่อเสียงจะมีคนเข้าสอบแข่งกันเป็นจำนวนมาก แต่ตรงกันข้ามกับมหาวิทยาลัยอื่นๆที่อาจจะขาดแคลนนักศึกษา เพราะเนื่องจากนักศึกษาเลือกที่จะเข้ามหาวิทยาลัยใหญ่ๆหมด

จริงๆแล้วในญี่ปุ่น การเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยไม่ใช่เรื่องยาก แต่สิ่งที่ยากคือการจะเข้ามหาวิทยาลัยดังๆ ตามที่ตัวเองอยาก มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นมีให้เลือกมากมาย ตามข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ข้อมูลว่า ณ ปี 2015 ญี่ปุ่นมีมหาวิทยาลัยทั้งหมด 779 แห่ง เมื่อแยกจำนวนตามประเภท ได้แก่ มหาวิทยาลัยแห่งชาติของภาครัฐ 86 แห่ง มหาวิทยาลัยท้องถิ่นของรัฐ 89 แห่ง และ มหาวิทยาลัยเอกชน 604 แห่ง สามจังหวัดที่มีมากที่สุด ได้แก่

อันดับ 1 กรุงโตเกียว จำนวน 137 แห่ง (แห่งชาติ 12, ท้องถิ่น 2, เอกชน 123)  อันดับ 2 โอซะกะ จำนวน 55 แห่ง (แห่งชาติ 2, ท้องถิ่น 2, เอกชน 51) อันดับ 3 ไอชิ จำนวน 50 แห่ง (แห่งชาติ 4, ท้องถิ่น 4, เอกชน 42)

โดยปกติมหาวิทยาลัยชั้นนำของญี่ปุ่นสอบเข้ายากและแข่งขันกันสูง แต่จากนี้ไปจะเข้าสู่ยุคที่มหาวิทยาลัยหลายๆ ที่ต้องมีการประชาสัมพันธืมากขึ้น เพื่อที่จะจูงใจให้นักศึกษามาเรียนที่มหาวิทยาลัยของตน ด้วยเหตุผลที่ว่า มหาวิทยาลัยมีจำนวนมากเกินไป มากกว่าตวามต้องการของนักศึกษาที่จะเข้ามาเล่าเรียน ทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้นมา    เราคงต้องมาดูกันว่า หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะรัฐบาลและกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องจะมีมาตรการใดๆออกมา เพื่อที่จะช่วยหาทางออกให้กับเรื่องนี้

No Comments