ช็อปกระจายที่ญี่ปุ่น

ช็อปกระจายที่ญี่ปุ่น

     รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมจัดตั้งร้านค้าปลอดภาษีที่บริเวณพื้นที่หน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองในสนามบินของประเทศญี่ปุ่น โดยผู้โดยสารสามารถซื้อสินค้าได้ทันทีหลังลงจากเครื่องบินทันที  ทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศญี่ปุ่นจะสามารถช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีได้ทันที  โดยรัฐบาลญี่ปุ่นมีโครงการที่จะแก้ไขกฎระเบียบให้ตั้งร้านค้าปลอดภาษีที่สนามบินในพื้นที่ด้านหน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองได้   นอกจากนี้ยังจะอนุญาตให้ชาวญี่ปุ่นที่เดินทางกลับประเทศสามารถซื้อสินค้าปลอดภาษีได้เหมือนกับนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยเรียกว่าเป็นนโยบายกระตุ้นนักท่องเที่ยวซึ่งน่าจะทำให้มีคนมาท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมากขึ้น

ปกติแล้วร้านค้าปลอดภาษีที่สนามบินในประเทศญี่ปุ่นจะตั้งอยู่ในพื้นที่ขาออก เพื่อบริการนักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางออกนอกประเทศ โดยต้องซื้อสินค้าและนำออกไปใช้นอกประเทศญี่ปุ่น แต่รัฐบาลญี่ปุ่นจะเปิดทางให้ตั้งร้านค้าปลอดภาษีในพื้นที่ขาเข้าได้ด้วย โดยการทำแบบนี้ก็จะทำให้ทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่น และคนญี่ปุ่นเองก็จะสามารถเข้าไปช็อปปิ้งได้เหมือนกัน ทำให้เกิดกำลังซื้อที่มากขึ้น  โดยร้านค้าปลอดภาษีที่สนามบินในญี่ปุ่นนี้ยังจะให้สิทธิ์ทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวญี่ปุ่น ซื้อสินค้าที่ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสุราและยาสูบ รวมถึงสินค้าประเภทอื่นๆ โดยสามารถซื้อสุราได้ 3ขวด และบุหรี่ไม่เกิน 200 ม้วน โดยรัฐบาลญี่ปุ่นจะเสนอปรับปรุงมาตรการเกี่ยวกับสินค้าปลอดภาษีและการปฏิรูประบบภาษีเข้าสู่การพิจารณาในเดือนมกราคมนี้ โดยตั้งเป้าจะให้มีผลบังคับใช้ในช่วงปี 2017 นี้  ซึ่งคาดว่าน่าจะเริ่มในช่วปลายปีของปี 2017 นี้แน่นอน

No Comments