Archive Category: สถานที่สำคัญในญี่ปุ่น

ปราสาทนิโจ

ปราสาทนิโจ เป็นปราสาทเก่าแก่แห่งหนึ่งตั้งอยู่ที่ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น โดยตัวปราสาทสร้างในแบบสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นที่งดงาม ภายในประกอบด้วยอาคาร สถาปัตยกรรม สวนอุทยานบนเนื้อที่ 275,000 ตารางเมตร และพื้นที่ของอาคารปราสาททั้งหมด 8,000 ตารางเมตร ปราสาทแห่งนี้ก่อสร้างขึ้นราวปี พ.ศ. 2144 ในยุคสมัยโชกุน โทะกุงะวะ ซึ่งเป็นโชกุรคนแรกของญี่ปุ่นได้ก่อสร้างเพื่อใช้เป็นที่พำนักของโชกุนในตระกูลโทะกุงะวะ โดยมีการสร้างป้อมปราการที่เรียงตัวเป็นรูปวงแหวนสองชั้น โดยแต่ละชั้นแบ่งเป็นกำแพงและมีคูน้ำล้อมรอบเพื่อป้องกันศัตรู นอกจากนี้ยังมีกำแพงอีกชั้นล้อมรอบพระราชวังนิโนะซึ่งอยู่ส่วนกลางของพื้นที่ปราสาท ในช่วงปี พ.ศ. 2293 ป้อมปราการส่วนกลางถูกฟ้าผ่าและเกิดไฟไหม้รุนแรง โดยตัวปราสาทก็เริ่มเสื่อมสภาพลงจนกระทั่งในปี พ.ศ. 2331 ปราสาทถูกเพลิงไหม้เสียหายเกือบทั้งหมดและตัวปราสาทตัวถูกทิ้งร้างจนถึงปี พ.ศ. 2405 ทายาทของตระกูล โทะกุงะวะ ได้ทำการบูรณะปราสาทแห่งนี้ขึ้นใหม่อีกครั้งและในปี พ.ศ. 2410 โทะกุงะวะ โยะชิโนะบุ ได้มอบปราสาทนิโจให้แก่รัฐบาลญี่ปุ่น และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติของประเทศในปี พ.ศ. 2482 นับแต่นั้นและเปิดให้ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมความงามของปราสาท ภายในปราสาทนอกจากมีป้อมปราการที่ล้อมรอบปราสาทถึง 2 ชั้นแล้ว ยังมีสวนอุทยานที่สวยงามประกอบด้วยสวนซากุระ สวนบ๊วย รวมถึงมีสระน้ำภายในอุทยานซึ่งอุทยานนั้นถูกออกแบบอย่างงดงามโดย โคะโบะริ เอ็นชู ผู้ออกแบบสวนที่มีชื่อเสียงมากในสมัยนั้น ปัจจุบันปราสาทนิโจจัดว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้คนมาเยือนเป็นอันดับต้นๆของเมืองเกียวโต

หอคอยโตเกียว

หอคอยโตเกียว หรือ โตเกียวทาวเวอร์ (Tokyo Tower) เป็นหอวิทยุสื่อสารที่ก่อสร้างมานานกว่า 100 ปี และอดีตเคยเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลกด้วย โตเกียวทาวเวอร์ ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 1958 ที่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยหอแห่งนี้ได้แรงบันดาลใจในการสร้างจากหอไอเฟลของฝรั่งเศส เมื่อสร้างเสร็จหอคอยมีความสูง 338 เมตร โดยจุดประสงค์การสร้างหอคอยแห่งนี้คือ ส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและเป็นหอคอยสื่อสาร ปัจจุบันหอคอยโตเกียวยังคงใช้เป็นหอวิทยุสื่อสารที่สำคัญของเมือง เช่น  NHK TBS ช่องโทรทัศน์ของญี่ปุ่น นอกจากนี้แล้วหอคอยโตเกียวยังใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมือง โดยหอคอยโตเกียวนั้นเปิดให้เข้าชมในเดือนธันวาคม ปี 1958 ด้านบนหอคอยนั้นยังประกอบด้วยจุดชมวิวเมืองโตเกียว พิพิธภัณฑ์ ร้านค้าของที่ระลึก ภัตตาคาร ที่ความสูง 250 เมตร หอคอยโตเกียว นับว่าเป็นสถานที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของเมืองโตเกียวและของประเทศญี่ปุ่น และได้มีการปรับปรุงหลายครั้งเพื่อคงความแข็งแรงของโครงสร้างหอคอย ในเดือน กุมภาพันธ์ และ กรกฎาคม ปี 2012 เกิดแผ่นดินไหวที่เมืองโตเกียวและเป็นเหตุยอดเสาวิทยุเอียง จึงทำให้มีการปรับปรุงซ่อมแซมโดยการลดจำนวนความสูงของหอคอยลง 18 เมตรจากเดิม 338 เมตรเหลือ 315 เมตร และทางหอคอยได้ยุติการแพร่ภาพส่งสัญญาณจากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอล ซึ่งในเดือนสิงหาคมRead More

ภูเขาไฟฟูจิ

ภูเขาไฟฟูจิ เป็นภูเขาไฟขนาดใหญ่ประเภทกรวยสลับชั้น ตั้งอยู่ที่ จังหวัดชิซุโอะกะ และ จังหวัดยะมะนะชิ ไปทางตะวันตกของเมืองโตเกียว เป็นภูเขาไฟที่สวยงามของสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น โดยมีความสูงราว 3,776 เมตร ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับและสงบมานานกว่า 310 ปี โดยปะทุครั้งล่าสุดเมื่อปี 1707 ในยุคสมัยเอะโดะ แม้ว่าฟูจิจะเป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับแต่นักวิทยาศาสตร์ระบุว่าภูเขาไฟลูกนี้มีโอกาสปะทุต่ำ ภูเขาไฟแห่งนี้จัดว่าเป็นภูเขาไฟที่มีความสวยงามมากจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี 2013 ภูเขาไฟฟูจิ หรือชาวญี่ปุ่นเรียกว่า ฟูจิซัง ภูเขาไฟที่มีทัศนียภาพที่งดงามบริเวณโดยรอบที่ประกอบด้วย ทะเลสาบที่สวยงาม 5 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติฟุจิ-ฮะโกะเนะ-อิซุ – น้ำตกชิระอิโตะ ภูเขาไฟฟูจิสามารถมองเห็นได้จากเมืองโตเกียวหากมีอากาศแจ่มใสท้องฟ้าเปิดรวมถึงสามารถมองเห็นได้จากมุมสูง เช่น บนเครื่องบิน ในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ฟูจิจะมีหิมะปกคลุมเกือบตลอดปี มีหิมะมากที่สุดในช่วงฤดูหนาว และช่วงที่ทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดคือช่วงฤดูใบไม้ผลิจะมองเห็นทัศนียภาพโดยรอบที่งดงามมาก ภูเขาไฟฟูจิ นอกจากมีความงดงามตามธรรมชาติแล้ว ภูเขาไฟเองยังเป็นตัวแทนและสัญลักษณ์ของความเชื่อทางวัฒนธรรมญี่ปุ่นมาแต่โบราณ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ภาพเขียน ศิลปะต่างๆที่มักกล่าวถึงภูเขาไฟฟูจิอีกด้วย ซึ่งจุดเด่นและความงดงามทำให้ภูเขาไฟแห่งนี้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมจำนวนมากในแต่ละปี โดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม้ผลิ

วัดเซ็นโซ

วัดเซ็นโซ เป็นสถานที่แห่งหนึ่งตั้งอยู่ในเขตไทโต กรุงโตเกียว เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญและประวัติศาสตร์มายาวนานและเป็นวัดที่มีเทศกาลใหญ่ที่สุดและยอดนิยมที่สุดของโตเกียว ซึ่งจุดเด่นของวัดแห่งนี้คือสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของวัด โดยตัววัดมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติจำนวนมากเดินทางมาเที่ยวยังวัดแห่งนี้กว่า 2 – 3 ล้านคนต่อปี วัดเซ็นโซ เริ่มก่อสร้างขึ้นราวปี พ.ศ. 628 ตามคำบอกเล่าทางประวัติศาสตร์ว่า มี 2 พี่น้องที่เป็นชาวประมงออกหาปลาทุกวันริมทะเล วันหนึ่งปรากฏว่าพวกเขาหาปลาไม่ได้เลยสักตัว พวกเขาจึงขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้จับปลาได้เพื่อทำอาหารเย็น เมื่อพวกเขาเหวี่ยงแหล่งน้ำปรากฏว่าสิ่งที่ได้มาคือ พระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำสูง 5 นิ้วพวกเขาจึงนำพระพุทธรูปนี้ให้แก่หัวหน้าหมู่บ้าน ต่อมาชาวบ้านจึงร่วมมือกันสร้างวัดเล็กๆประจำหมู่บ้านเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์ กราบไหว้ของชาวบ้านและเหล่าซามูไรที่เดินทางมายังหมู่บ้านแห่งนี้ ต่อมาเริ่มมีการก่อสร้างวัดเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 645 โดยมีการต่อเติมและเพิ่มพื้นที่ของวัดให้กว้างขึ้น ตามความเชื่อบอกเล่าว่า เจ้าแม่กวนอิม มีความศักดิ์สิทธิ์มากหากใครมาขอพรก็จะสมหวังตามคำขอและข่าวแพร่ออกไปในหมู่โชกุนและซามูไร ทำให้เดินทางมากราบไหว้จำนวนมากจนทำให้วัดมีการขยายพื้นที่มากขึ้น วัดได้มีการบูรณะครั้งใหญ่หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 จากพื้นที่อาคารส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายจากระเบิด โดยวัดเซ็นโซนั้นจัดว่าเป็นจุดเด่นแห่งหนึ่งของโตเกียวมีความเชื่อในเรื่องของเลข 5 โดยตู้บริจาคบำรุงวัดซึ่งมักมีคนบริจาคเงินโดยยึดเลข 5 เช่น 5 เยน 50 เยน 500 เยน ตามความเชื่อเลข 5 ว่าหมายถึงจะได้กลับมาที่นี่อีกครั้ง

วัดคิงกะกุ

วัดคิงกะกุ หรือ วัดโระกุอง หรือเรียกสั้นๆว่า วัดทอง เป็นวัดที่สวยงามและมีความสำคัญมากอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ที่ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น วัดแห่งนี้ถูกเรียกว่า วัดทอง เนื่องจากศาลาชะริเด็ง มีที่ทองทั้งหลังซึ่งเป็นจุดเด่นของวัด วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นราวปี พ.ศ. 1940 ในยุคสมัยโชกุน สร้างโดยโชกุนอะชิกะงะ โยะชิมิสึ บุตรชายคนที่ 3 ของตระกูลอะชิกะงะ โดยใช้เป็นที่พำนักของตระกูลในสมัยนั้น ต่อมาบุตรชายของ โยะชิมิสึ ได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่แห่งนี้เป็นวัดนิกายเซน ซึ่งต่อมาวัดถูกเผาทำลายในสงครามโอนิง ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวก็ถูกทิ้งร้างจนกระทั่งสงครามสิ้นสุดลง และหลายชายของ โยะชิมิสึ ได้มีการสร้างศาลาแห่งนี้ขึ้นใหม่และตั้งชื่อว่า วัดคิงกะกุ วัดคิงกะกุ เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามของเมืองเกียวโต ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นนอกจากนี้แล้ววัดแห่งนี้ยังเป็นที่รู้จักจากสถานที่ที่เป็นฉากหนึ่งของการ์ตูนเรื่อง อิคิวซัง จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อของนักท่องเที่ยวว่า วัดอิคิวซัง ซึ่งภายในศาลาทองเป็นที่เก็บของสิ่งของล้ำค่า ของโบราณในสมัยนั้น และบนยอดหลังคายังมีรูปหล่อทองคำเป็นรูปนกโฮโอ ตัวศาลาติดด้วยทองคำบริสุทธิ์อย่างสวยงาม ซึ่งศาลาทองนี้ตั้งอยู่ริมสระน้ำ รวมถึงโอบล้อมด้วยป่าไม้ที่งดงาม ซึ่งในปี พ.ศ. 2493 เกิดเหตุการณ์วางเพลิงเผาทำลายศาลาทองโดยพระรูปหนึ่ง ซึ่งศาลาทองก็สร้างขึ้นใหม่อีกครั้งในปี พ.ศ. 2498 อย่างที่เห็นในปัจจุบัน โดยในปี พ.ศ. 2537Read More

ศาลเจ้าฟุชิมิอินะริ

ศาลเจ้าฟุชิมิอินะริ หรือ ศาลจิ้งจอกแดง หรือ วัดเสาแดง เป็นศาลเจ้าชินโตขนาดใหญ่และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ที่เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ศาลเจ้าแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่เคารพนับถือเทพเจ้าอินะริ หรือ เทพเจ้าจิ้งจอกแดง ตัวศาลตั้งอยู่บนพื้นที่เชิงเขาสูงประมาณ 233 เมตร ศาลเจ้าฟุชิมิอินะริ  อยู่สร้างขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 1508 โดยจักรพรรดิมุระกะมิ  ทรงบัญชาให้มีการขึ้นบัญชีเหตุการณ์สำคัญของเทพารักษ์แผ่นดิน ซึ่งในบัญชีนี้ ในขั้นต้นกล่าวถึงศาลเจ้า 16 แห่ง ซึ่งศาลเจ้าฟุชิมิอินะริ ก็เป็นหนึ่งในนั้น จึงมีการใช้พื้นที่ดังกล่าวสร้างเป็นศาลเทพเจ้าจิ้งจอกขึ้นมา ตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่นในสมัยนั้น เทพเจ้าอินะริ เป็นเทพเจ้าแห่งกสิกรรม ที่ช่วยในเรื่องของการส่งเสริมด้านความเจริญทั้งในการงานและการค้า กิจการต่างๆ รวมถึงการอุปถัมภ์ค้ำชู ซึ่งชาวญี่ปุ่นเองก็นับถือตามความเชื่อดังกล่าวมาแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเส้นทางเดินเข้าศาลนั้นจะมีเส้นทางที่เรียกว่า โทริอิ ซึ่งเป็นเสาสีแดงคาดดำด้านข้างเรียงรายตามทางเดินไปยังตัวศาลเทพเจ้า และถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น และเป็นสถานที่สำคัญเป็นที่นับถือมากแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโต สำหรับเทพเจ้าอินารินั้นสามารถพบได้ตามศาลเทพเจ้าทั่วไปทั้งในเมืองเกียวโต และพื้นที่อื่นๆของประเทศ โดยศาลเจ้าฟุชิมิอินะริ เป็นศาลที่ใหญ่ที่สุด ปัจจุบันมีศาลเทพเจ้าอินาริมากกว่า 36,000 แห่งทั่วญี่ปุ่น